Dla rodziców » Opłaty

Opłaty

W przypaku gdy dziecko uczęszcza do naszego Przedszkola Publicznego pobyt w godz. 8:00-13:00 jest bezpłatny. Rodzice ponoszą jedynie koszty wyżywienia dziecka.

 

Czesne w naszym Przedszkolu Niepublicznym

- od 350zł 

Rodzice lub opiekunowie zobowiązani są wpłacać czesne z góry przelewem do 5-tego dnia każdego miesiąca na konto przedszkola lub gotówką w siedzibie przedszkola.

Czesne obejmuje:

- pobyt dziecka w przedszkolu w godzinach od 6:00 do 19:00
- opiekę i kształcenie zgodnie z programem MENiS
- całodzienne wyżywienie
- zajęcia edukacyjne
- Zajęcia dodatkowe
- Udział w imprezach okolicznościowych ( np. teatrzyki, koncerty, mikołajki )
- Upominki okolicznościowe


W przypadku zgłoszonej nieobecności dziecka zwracana jest stawka żywieniowa w kolejnym miesiącu pobytu.

 

RODZEŃSTWA


W przypadku zapisania do naszego przedszkola rodzeństwa, niektóre opłaty za przedszkole ulegają zmniejszeniu.
Za dodatkowe godziny pobytu dziecka w przedszkolu ( tj. po godzinie 19:00 ) pobierana jest dodatkowa opłata za każdą rozpoczętą godzinę.

 

Opłaty dla dzieci nie uczęszczających na stałe do przedszkola (w przypadku wolnych miejsc):

- jednorazowy pobyt dziecka w przedszkolu ( po wcześniejszym uzgodnieniu ) - 40 zł